Starszy Specjalista ds. planowania i kontroli finansowej

3 600,00 zł

 • Osoba Agencja Pracy
 • Miasto Lubartow
 • Rodzaj umowy Umowa o pracę
 • Forma pracy Pełny etat
 • Wynagrodzenie 3 600,00 zł
 • Dodano 2019.04.12

Opis stanowiska

praca planista Lubartow, praca zarząd Lubartow, praca rachunkowość Lubartow

 • Współudział w opracowywaniu budżetu komórki organizacyjnej
 • Bieżące
  monitorowanie realizacji budżetu komórki organizacyjnej oraz okresowe
  przygotowywanie raportów z wykonania budżetu dla wewnętrznych potrzeb
  komórki organizacyjnej wraz z prognozą realizacji budżetu
 • Sporządzanie problemowych analiz w zakresie działalności komórki organizacyjnej
 • Zapewnienie przestrzegania terminów obowiązujących w procesie tworzenia i monitorowania realizacji budżetów w spółce
 • Prawidłowa
  kwalifikacja i rejestracja zdarzeń gospodarczych na poszczególne
  rodzaje kosztów i obiektów kontrolingowych, występowanie o dokonanie
  przeksięgowań
 • Wykonywanie kalkulacji wyliczeń rezerw i odpisów aktualizacyjnych
 • Weryfikacja poprawności księgowań bieżących oraz poprawności zamknięć okresowych ksiąg rachunkowych
 • Współudział w przygotowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 • Współudział w przygotowaniu raportów okresowych na potrzeby sprawozdawczości giełdowej
Wymagania

Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, finansowe)
Minimum 3 lat doświadczenia zawodowego, w tym minimum 1 lata w obszarze planowania, analiz finansowych lub kontrolingu. Podstawowa znajomość zasad rachunkowości finansowej, rachunku kalkulacyjnego kosztów
Podstawowa znajomość zasad i metod budżetowania
Sprawne posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel i edytorem tekstu MS Word
Odpowiedzialność / samodzielność
Umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia
Umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych na wszystkich szczeblach organizacji

Dodatkowymi atutami będą:

Znajomość SAP
Znajomość MSSF
Znajomość branży energetycznej
Oferujemy

Zatrudnienie w renomowanej polskiej spółce grupy kapitałowej
Pracę w dynamicznym zespole
Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość uczestnictwa w szkoleniach


Aplikuj Teraz


Ważne do: 2020.04.11, wyświetleń: 249

nr ogłoszenia: 86